Трансцендиране: Камю и Ясперс

25/02/2013 § Вашият коментар

Трансцендиране: Камю и Ясперс

Вниманието ще бъде насочено последователно към Албер Камю и Карл Ясперс и тяхното схващане за трансценденцията. Ще бъде прокарана разграничителна линия между тях на базата на „критерий”, който може да се открие в творчеството на Албер Камю. Става въпрос за т. нар. „скок”, който според него е непозволен и който по-долу ще бъде изяснен или поне ще бъде направен опит за това. В тази работа съзнателно не е отдадено предпочитание на единия или на другия тип схващане, според това разграничение, защото тя не цели това. Интерес представлява разбирането на двамата автори за човека,  постигащ себе си в трансцендирането си.

към статията >>>

Николай от Куза (бележки)

17/02/2013 § Вашият коментар

Николай от Куза

Николай от Куза

Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари

15/02/2012 § Вашият коментар

Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари

 „Борбата с хаоса е само инструмент на по-дълбоката борба срещу мнението, тъй като нещастието на хората идва тъкмо от него.”

Настоящият текст се спира на един от централните проблеми, разгърнати в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари, а именно – към това какви са възможностите и задачите на философията. Поставя се акцент върху идеята за различието и неговите импликации във философията. Освен това, в тази работа се показва, че книгата „Що е философия?” е едно типично за постмодерния [1] стил на мислене произведение, в което се откриват характерните за това интелектуално течение моменти. Затова се прави опит за „четене” на тази книга на Дельоз и Гатари със съзнанието за контекста, в рамките, на който тя се появява.

към статията >>>

***

Видимо и невидимо

07/01/2011 § Вашият коментар

Andre Kartesz

Andre Kartesz

 –    С какво ви впечатли тази снимка?

към статията >>>

***

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with философия at alexandra dokova.

%d блогъра харесват това: