Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари

15/02/2012 § Вашият коментар

Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари

 „Борбата с хаоса е само инструмент на по-дълбоката борба срещу мнението, тъй като нещастието на хората идва тъкмо от него.”

Настоящият текст се спира на един от централните проблеми, разгърнати в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари, а именно – към това какви са възможностите и задачите на философията. Поставя се акцент върху идеята за различието и неговите импликации във философията. Освен това, в тази работа се показва, че книгата „Що е философия?” е едно типично за постмодерния [1] стил на мислене произведение, в което се откриват характерните за това интелектуално течение моменти. Затова се прави опит за „четене” на тази книга на Дельоз и Гатари със съзнанието за контекста, в рамките, на който тя се появява.

към статията >>>

***

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with идентичност at alexandra dokova.

%d блогъра харесват това: