Трансцендиране: Камю и Ясперс

25/02/2013 § Вашият коментар

Трансцендиране: Камю и Ясперс

Вниманието ще бъде насочено последователно към Албер Камю и Карл Ясперс и тяхното схващане за трансценденцията. Ще бъде прокарана разграничителна линия между тях на базата на „критерий”, който може да се открие в творчеството на Албер Камю. Става въпрос за т. нар. „скок”, който според него е непозволен и който по-долу ще бъде изяснен или поне ще бъде направен опит за това. В тази работа съзнателно не е отдадено предпочитание на единия или на другия тип схващане, според това разграничение, защото тя не цели това. Интерес представлява разбирането на двамата автори за човека,  постигащ себе си в трансцендирането си.

към статията >>>

.

23/02/2013 § Вашият коментар

разминаваме се, винаги. имахме бъдеще! липсва ни настояще. къде са миговете? ти ли ги взе? защо отнесе със себе си спомена? къде си ти? не те усещам. не те вдъхвам. разпиляхме се. разредени сме вече, когато се срещаме. мъгляв е погледът ти, няма те в него. но ти не се криеш. ти не си тук. защо те търся там, където никога не си бил? да. този сън беше по-истински от кошмар. ние действително бяхме. и никога не се връщаме. ще си въобразим, че си спомняме. отминалото не се съживява. паметта не е всесилна. тя поражда образи и призраци. тя се храни с измислици. аз те измислих.

Николай от Куза (бележки)

17/02/2013 § Вашият коментар

Николай от Куза

Николай от Куза

защо?

14/02/2013 § Вашият коментар

защото времето те краде. вземай от живота, колкото можеш… давайки.

*****

Where Am I?

You are currently viewing the archives for февруари, 2013 at alexandra dokova.

%d блогъра харесват това: